Bijeenkomst betreffende het project 'Gewenste Zorg in de laatste levensfase'

14 juni 2017 18:00

 


Een bijeenkomst betreffende het project “Gewenste Zorg in de laatste levensfase” vindt plaats op:

Datum:                woensdag 14 juni 2017
Locatie:               Zuyderland MC Sittard-Geleen, 2e etage zorgboulevard, ruimte 2
Tijdstip:              18:00 uur -  20:00 uur

Programma:

18:00 uur: Opening door Lara Dijkstra, met een toelichting op de ontwikkelingen in het transmuraal zorgpad palliatieve zorg

18:30 uur: STEM, een workshop door Joris de Lange
“Hoe kijken mensen aan tegen de laatste levensfase? En hoe ga je het gesprek hierover aan?
STEM (STerven op je Eigen Manier) biedt aan de hand van 5 globale menstypen handvatten voor een doeltreffende communicatie over de verschillende aspecten rondom het levenseinde.”

19:30 uur: Toelichting op de proces- en effectevaluatie door IQ Healthcare en de Academische Werkplaats Ouderenzorg door Judith Meijers

Graag nodigen wij u hiervoor uit. Zie voor alle verdere ins en outs de vooraankondiging.