Meldpunt en TIM

Meldpunt - TIM

TIM staat voor Transmuraal Incidenten Melden. In de zorg naar onze patiënten in de keten gaat wel eens wat mis. Om daarvan te leren is het Transmuraal Incidenten Melden via MCC Omnes ingevoerd. Binnenkort wordt de aanmeldprocedure en het meldformulier aangepast naar onderstaande. In de tussentijd kunt u nog steeds meldingen blijven insturen via het huidige formulier. 
 
  • Via Meldpunt - TIM kunnen zorgverleners (huisartsen en apothekers) melding maken van o.a.:   
  o    patiënt gerelateerde (bijna)incidenten
  o    faciliteiten en aspecten van organisatorische aard
  o    bejegening
  o    onduidelijkheden
  o    pluimen
  o    verbetersuggesties
  • Patiëntgegevens mogen niet gemeld worden. Wij zullen na uw melding, zo nodig, contact zoeken met u om separaat de NAW-gegevens van de patiënt op te vragen
  • Het is de bedoeling om Transmuraal Incident Melden verder uit te breiden in de keten.
  • U ontvangt na de melding een ontvangstbevestiging waarin de afhandelingstermijn staat vermeld.
  • MCC Omnes bewaart de gegevens van de melding enkel en alleen voor analyse en verbeteren van de zorg. Als er gegevens beschikbaar zijn voor derden, zoals ons hostingsbedrijf, dan hebben wij daarmee een verwerkersovereenkomst en garanderen zij dat zij net zo zorgvuldig omgaan met die gegevens. 
 
                                       
Dashboard en verbetermaatregelen (volgt nog)