Meldpunt en TIM

Melden via MELDPUNT

MCC Omnes staat onder andere voor samenwerkingsafspraken op regionaal niveau. Waar afspraken worden gemaakt, kan het ook wel eens mis gaan en kunnen er knelpunten ontstaan.

  • Het Meldpunt is er voor verbeterpunten of verbetertips op het gebied van regionale samenwerkingsafspraken, bejegeningskwesties dan wel verbetertips in de samenwerking. 
  • Zo wordt in de werkafspraak 'Eerstelijnsverblijf (ELV)' Meldpunt gebruikt om opmerkingen, vragen, knelpunten en klachten te melden.  
  • Meldingen via het meldpunt, meldpunt@mcc-omnes.nl, zijn informeel en niet-patiëntgerelateerd.
  • De meldingen worden gelezen door MCC Omnes die vervolgens de geëigende weg zoekt om uw melding op te pakken.
  • U ontvangt altijd een reactie.

Meer weten over voorbeelden en spelregels, klik hier


Melden via TIM 

TIM staat voor Transmuraal Incidenten Melden. In de zorg naar onze patiënten in de keten gaat wel eens wat mis. Om daarvan te leren is het Transmuraal Incidenten Melden via MCC Omnes ingevoerd.
  • Via  https://mcc-omnes.nl/meldpunt-tim kunnen zorgverleners melding maken van patiënt gerelateerde incidenten.
  • Voorheen ging het om een pilot, waar vooral apothekers incidenten melden rondom medicatieoverdracht.
  • Nu staat de site open voor alle huisartsen en apothekers.
  • Het is de bedoeling om Transmuraal Incident Melden verder uit te breiden in de keten.

Meer weten over voorbeelden en spelregels, klik hier

Snel naar

Meldpunt

Klik hieronder om als huisarts een melding te maken over de samenwerking met Zuyderland Medisch Centrum:

Neem contact op