Januari 2019

Jaargang 1, nummer 2

  • Bericht van de redactie
  • De Zuyderland nieuwsbrief bevat belangrijke informatie over wanneer wel en wanneer niet een verwijsbrief nodig is. Deze informatie is ook verwerkt worden in een werkafspraak. Daarnaast wordt u uitgenodigd door Eyescan deel te nemen aan een enquête t.b.v. hun visitatie
  • Zie ook in deze nieuwsbrief: BASIS: save the date voor de volgende BASIS reis
  • Onder ZorgDomein vindt u een handleiding voor het ZorgDomein Patiëntoverleg