Nieuwsbrieven en infobulletins

Via deze website en onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van interessante ontwikkelingen binnen huisartspraktijken in de Westelijke Mijnstreek, Zuyderland Medisch Centrum en MCC Omnes. Kijk onder Nieuws voor de laatste edities.

Omnes'Samen nieuw(s), de digitale nieuwsbrief van MCC Omnes
In deze digitale nieuwsbrief komen actuele onderwerpen aan bod zoals nieuwe werkafspraken, informatie vanuit Zuyderland MC, informatiebijeenkomsten, nieuwe ontwikkelingen van belang voor huisartsen, assistentes en andere geïnteresseerden. Verschijningsfrequentie: twee keer per maand, halverwege en op elke laatste donderdag van de maand. Deze nieuwsbrief is ook terug te vinden in de MCC Omnes werkafsprakenapp onder 'Nieuws' en 'Nieuwsbrieven'. U kunt deze downloaden in de app stores (Android en iOS).

Nieuwsbrief ontvangen? Heeft u iets te melden?
Heeft u informatie die interessant is voor onze doelgroepen? Stuur een mail.
Wilt u Omnieuws, de nieuwsbrief van MCC Omnes, of een infobulletin ontvangen? Vul dan dit aanmeldformulier in.