Nieuwsbrieven en infobulletins

Via verschillende media houden wij u op de hoogte van interessante ontwikkelingen binnen huisartspraktijken in de Westelijke Mijnstreek, Zuyderland Medisch Centrum en MCC Omnes. Kijk onder Nieuws voor de laatste edities.
 

Omnieuws, nieuwsbrief MCC Omnes
In onze papieren nieuwsbrief komen nieuwe werkafspraken, ouderenzorg, regioregie Anders Beter, palliatieve zorg, nascholingen, nieuwtjes over afdelingen van Zuyderland Medisch Centrum en nieuw gevestigde en vertrokken huisartsen en specialisten aan bod. Verschijningsfrequentie: 1 - 2 keer per jaar.

Omnes'Samen nieuw(s)., de digitale nieuwsbrief van MCC Omnes
In deze digitale nieuwsbrief komen actuele onderwerpen aan bod zoals nieuwe werkafspraken, informatie vanuit Zuyderland MC, informatiebijeenkomsten, nieuwe ontwikkelingen van belang voor huisartsen, assistentes en andere geïnteresseerden. Verschijningsfrequentie: elke laatste donderdag van de maand. Deze nieuwsbrief is terug te vinden in de MCC Omnes werkafsprakenapp onder 'Neuws' en 'Nieuwsbrieven'. 
 

Lab Infobulletin
Via dit infobulletin brengen wij assistentes en praktijkondersteuners in huisartspraktijken per mail op de hoogte van ontwikkelingen binnen de laboratoria van Zuyderland Medisch Centrum en Cyberlab. Verschijningsfrequentie: iedere 2 maanden en is vanaf 2019 geïntegreerd in digitale nieuwsbrief van MCC Omnes.


ZorgDomein Infobulletin
Het ZorgDomein infobulletin bevat tips en nieuwtjes over het gebruik van ZorgDomein in huisartspraktijken in de Westelijke Mijnstreek en Zuyderland Medisch Centrum. Ontvangers zijn huisartsen in de Westelijke Mijnstreek. Verschijningsfrequentie: op onregelmatige basis en vanaf 2019 geïntegreerd in de digitale nieuwsbrief van MCC Omnes. 
 

Nieuwsbrief ontvangen? Heeft u kopij?
Heeft u kopij die interessant is voor onze doelgroep? Mail dan naar marlouwolters@mcc-omnes.nl
Wilt u Omnieuws, de nieuwsbrief van MCC Omnes, of een infobulletin ontvangen? Vul dan dit aanmeldformulier in.


Nieuwsbrieven laboratoria Zuyderland Medisch Centrum
Op de websites van het Medisch microbiologisch laboratorium en het Klinisch chemisch en hematologisch laboratorium leest u informatie vanuit deze laboratoria.