Nieuwsbrieven en infobulletins

Via verschillende media houden wij u op de hoogte van interessante ontwikkelingen binnen huisartspraktijken in de Westelijke Mijnstreek, Zuyderland Medisch Centrum en MCC Omnes. Kijk onder Nieuws voor de laatste edities.
 

Omnieuws, nieuwsbrief MCC Omnes
In onze papieren nieuwsbrief komen nieuwe werkafspraken, ouderenzorg, regioregie Anders Beter, palliatieve zorg, nascholingen, nieuwtjes over afdelingen van Zuyderland Medisch Centrum en nieuw gevestigde en vertrokken huisartsen en specialisten aan bod. Verschijningsfrequentie: iedere 2 tot 3 maanden.


Lab Infobulletin
Via dit infobulletin brengen wij assistentes en praktijkondersteuners in huisartspraktijken per mail op de hoogte van ontwikkelingen binnen de laboratoria van Zuyderland Medisch Centrum en Cyberlab. Verschijningsfrequentie: iedere 2 maanden.


ZorgDomein Infobulletin
Het ZorgDomein infobulletin bevat tips en nieuwtjes over het gebruik van ZorgDomein in huisartspraktijken in de Westelijke Mijnstreek en Zuyderland Medisch Centrum. Ontvangers zijn huisartsen in de Westelijke Mijnstreek. Verschijningsfrequentie: op onregelmatige basis.
 

Nieuwsbrief ontvangen? Heeft u kopij?
Heeft u kopij die interessant is voor onze doelgroep? Mail dan naar marlouwolters@mcc-omnes.nl
Wilt u Omnieuws, de nieuwsbrief van MCC Omnes, of een infobulletin ontvangen? Vul dan dit aanmeldformulier in.


Nieuwsbrieven laboratoria Zuyderland Medisch Centrum
Op de websites van het Medisch microbiologisch laboratorium en het Klinisch chemisch en hematologisch laboratorium leest u informatie vanuit deze laboratoria.