Patiëntfolders Zuyderland

Wanneer een patiënt wordt verwezen naar Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen, ontvangt de patiënt van de huisarts een patiëntbericht.


Patiëntbericht
Op dit patiëntbericht staat welke folders de patiënt dient door te lezen voordat deze naar de afspraak gaat. Ook kan het zijn dat de patiënt wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen.


Website met patiëntfolders
Op de folders van Zuyderland Medisch Centrum zijn alle patiëntfolders, vragenlijsten en formulieren van Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen en Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg te vinden. Ook vindt u hier algemene voorlichtingsbrochures die voor iedere bezoeker nuttig zijn.


Balie Interne geneeskunde