Aanvullingen antwoorden op vragen n.a.v. correspondentie vanuit MCC Omnes rondom het coronavirus

Vragen naar aanleiding van de brief betreffende verwijzingen van patiënten:

1. Betekent dit: 1. niet spoedeisende dingen als zodanig benoemen en wel verzenden of
                            2. de zaken op de plank laten liggen.
    Dat laatste betekent denk ik wel heel veel reuring en gedoe als we weer gaan normaliseren

Antwoord:
Je kunt verwijzen, maar begin je verwijzing dan met een zinnetje als “dit is niet dringend, kan op een later tijdstip ingepland worden”.
De beoordelend specialist is dan snel klaar met triëren en het voorkomt voor jou als huisarts dubbel werk.
Het is niet zinvol om deze mensen over enige weken terug te zien en dan alsnog te verwijzen.

Aanvullingen op eerder correspondentie:
Externe prikposten:
In de Oostelijke Mijnstreek is ook een punt ingericht waar patiënten met koorts (>38 °C) en tenminste één van de volgende
respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid terecht kunnen. Deze patiënten kunnen zich melden bij Gelderhof 2.
Deze patiënten kunnen aangemeld worden bij het KCHL onder telefoonnummer 088-4597802.