Onze waarden

Wij vinden het belangrijk dat:


Zorgprofessionals zelf verantwoordelijkheid nemen
Vanuit de dagelijkse wereld van de huisartsen en specialisten werken we aan verbeteringen en het invoeren van innovaties. We gaan uit van het hier en nu. 'Toekomstbestendige zorg' is de stip aan de horizon die we altijd voor ogen houden. Hiervoor werken we als zorgprofessionals samen en stemmen we af met andere betrokkenen.


Samenwerkingsafspraken op regionaal niveau worden gemaakt (regiovisie)
Onze visie is dat samenwerken en communiceren vanuit regionale regie werkt. Doordat huisartsen en specialisten met dezelfde regionale patiëntpopulatie werken, kennen we elkaar, communiceren we met elkaar en leren we van elkaar. Zo wordt de zorg in onze regio beter. De belangrijke rol en inbreng van de patiëntvertegenwoordigende partijen, zorgverzekeraars en overige zorgprofessionals passen binnen deze regiovisie.


Vanuit verbinding wordt samengewerkt aan goede zorg
MCC Omnes ziet zichzelf graag als de 'olie in de regio'. Goede zorg regel je immers met elkaar. Wij zorgen ervoor dat verbinding tussen betrokken partijen ontstaat. Dit doen we door zorgprofessionals samen te laten nascholen, nieuwe initiatieven te ontwikkelen en betrokken partijen met elkaar in contact te brengen.


Zinnig en zuinig vanuit regioregie
Werken met de bestaande infrastructuur, het voorkomen van onnodige dubbeldiagnostiek en de juiste expertise op de juiste plek. Huisartsen en specialisten nemen samen de verantwoordelijkheid om zinnig en zuinig met het gebruiken van diagnostiek om te gaan. We investeren in nascholing, het implementeren van innovaties en het aanbieden van spiegelinformatie. Samen bekijken we welke vormen van diagnostiek toegevoegde waarde hebben voor het behandelbeleid van de huisarts. Vernieuwend zijn het digitaal consulteren van een cardioloog over een ECG-uitslag en het e-meedenkconsult waarbij verwijzingen worden voorkomen door het consulteren van de internist. De werkwijze van de huisarts, specialist, praktijkondersteuner en verpleegkundig specialist sluit op elkaar aan en ze vertellen een samenhangend verhaal aan de patiënt. Door te evalueren blijven we onze zorgprocessen verbeteren. De zuinigste diagnostiek is niet de diagnostiek die voor de laagste prijs wordt ingekocht met versnippering van zorg als consequentie. Zinnige en zuinige diagnostiek is onderdeel van een samenhangende werkwijze met duurzame zorg tot gevolg.
 

Directie MCC Omnes

Laatste update: 11-1-2024