Disclaimer

Hoewel MCC Omnes bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde gegevens onjuistheden bevatten of niet meer actueel zijn. MCC Omnes is niet aansprakelijk voor  de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie en wijst dan ook alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens, of gegevens waarnaar links op deze website verwijzen af. Verwijzigingen naar andere sites of bronnen, die buiten www.mcc-omnes.nl liggen, zijn slechts opgenomen ter informatie.


MCC Omnes is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de inhoud op de genoemde andere websites, welke geen eigendom zijn van MCC Omnes, noch aansprakelijk voor de privacy bescherming op die websites. Het is bezoekers van deze website niet toegestaan auteursrechterlijke beschermde werken of andere op de website opgeslagen informatie openbaar te maken of te vermenigvuldigen. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Snel naar

Meldpunt

Klik hieronder om als huisarts een melding te maken over de samenwerking met Zuyderland Medisch Centrum:

Neem contact op