Beleid en verantwoording onkostenvergoeding directieIn het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt de instelling jaarlijks openbaar welke onkosten door de directie zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van haar functie.
Bij de verantwoording van de gemaakte onkosten gaat het om een zinvol inzicht: de verantwoording moet voldoende en nuttige informatie bieden. Bij het maken en declareren van kosten betracht de directie soberheid en neemt in acht dat de kosten redelijk zijn en gemaakt zijn tijdens en uitsluitend voor het uitoefenen van de functie.


De directie verstrekt jaarlijks inzicht in de gemaakte onkosten, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten. Deze verantwoording bestaat uit een overzicht, met waar nodig een toelichting, dat openbaar wordt gemaakt.

Dit beleid en het jaarlijkse overzicht worden op de website van MCC Omnes gepubliceerd. De Raad van Commissarissen gaat over en ziet toe op de naleving van dit beleid.  

Beleid >>>


Overzichten

2023 >>> 
Laatste update: 4 juni 2024