Zorginnovatie

Samen met partners zijn we steeds op zoek naar manieren om de zorg in de Westelijke Mijnstreek te verbeteren.


Buro Ouderenzorg
Buro Ouderenzorg streeft ernaar dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Samen met Meditta bundelen we activiteiten om te profiteren van gezamenlijke kennis. Buro Ouderenzorg is een serviceverlenende en overkoepelende organisatie, die zich via zorgprofessionals sterk maakt voor ouderen. Lees de  folder voor meer informatie.


Zorg uit Voorzorg
Binnen Zorg uit Voorzorg wordt de kwetsbaarheid van ouderen in de thuissituatie tegen gegaan. Er is een aanpak ontwikkeld in ziekenhuis en huisartsenpraktijk om ondersteuning, zorg en begeleiding op een proactieve en integrale manier te verzorgen. Het programma is door subsidie en steun vanuit Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) met regionale partners ontwikkeld. Bestel het boekje Zorg uit Voorzorg voor meer informatie.


Transmuraal zorgpad palliatieve zorg
We willen de zorg voor patiënten in hun laatste levensfase graag zo goed mogelijk laten verlopen. Daarom wordt per persoon in een multidisciplinair overleg besproken welke zorg een patiënt nodig heeft. Dit zorgpad wordt binnen Anders Beter ontwikkeld. Meer informatie?                          


Transmurale zorgbrug
Samen met Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen, de thuiszorg en huisartsen hebben we voor ouderen een ziekenhuisbrede proactieve aanpak ontwikkeld om onnodig mobiliteit- en functieverlies te voorkomen na een ziekenhuisopname. Dit gebeurt door een verbetering van de overdracht en door te zorgen voor continuïteit in de begeleiding.


Twee dames op bankje