Anders Beter

In de Westelijke Mijnstreek werken we onder de naam Anders Beter aan:

Logo Anders Beter
  • Samenwerking
  • Versterking van de eerstelijnszorg
  • Zorg op maat
  • Ontzorgen
  • Inzetten van de opbrengst van kostenbesparingen aan zorginnovatie en gezondheidswinst


Regioregie
Anders Beter is ontstaan vanuit Regioregie. Dit is een model voor toekomstbestendige en betaalbare zorg. Centraal hierin staan het omgaan met bezuinigingen en vergrijzing, minder personeel en meer richtlijnen en eisen. Door zelf initiatieven te ontwikkelen en zelf te sturen ontstaat een goede basis waarmee we voorbereid zijn op de toekomst. We gaan voor een 10 voor patiëntgerichte zorg.


Partners
In Anders Beter werken we samen met de partners Burgerkracht, zorgverzekeraar CZ, Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen, Meditta en Samenwerkende Apotheken Maasland (SAM).


Vernieuwing
Vanuit Anders Beter zijn diverse initiatieven uitgewerkt, zoals het MIJN.streek formularium onder Farmacie en de substitutie van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn in onder andere het zorgpad Gezond bewegen bij artrose. Verder het project Gewenste zorg in de laatste levensfase, zelfmanagement, e-meedenkconsulten, eHealth en het verminderen van terugkombezoeken en inzet van anderhalvelijnszorg onder Anders Beter Centrum.
Ook de website WeHelpen is een voorbeeld van een Anders Beter-activiteit. Op deze website ontmoeten zorgvragers en zorggevers elkaar.


Idee
Heeft u een initiatief dat binnen Anders Beter past? Mail ons, info@andersbeterwm.nl.