Anders Beter Centrum


2017 heeft in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de anderhalvelijnszorg binnen de Westelijke Mijnstreek, het zogenaamde Anders Beter Centrum.
Met een afvaardiging van medisch specialisten, huisartsen, CZ en de patiënt zelf, zijn verschillende anderhalvelijnsproducten geïnventariseerd. Dit heeft geleid tot de toevoeging van verschillende anderhalvelijnsproducten aan het Anders Beter Centrum vanaf 1 januari 2018.

In onderstaand overzicht ziet u van welke anderhalvelijnsproducten u als huisarts gebruik kunt maken. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u graag naar de werkafspraken van MCC Omnes.
 

Anderhalvelijnsproduct

Inhoud

Verwijzing

Anticonceptie (plaatsen spiraaltje/implanon)

Plaatsen spiraaltje of implanon door de kaderhuisarts.

Aan te vragen via ZorgDomein > Gynaecologie-verloskunde >  Gynaecologie >  Anders Beter Centrum > Plaatsen anticonceptiestaafje of Plaatsen spiraaltje

Diagnostiek dexascan met advies internist

Aanvraag van een dexa-meting inclusief advies van een internist, om na te gaan of sprake is van botontkalking.

Aan te vragen via ZorgDomein > Interne geneeskunde > Endocriene aandoeningen > Osteoporose > Zuyderland > Diagnostiek Dexa scan (met advies internist)

E-meedenkconsult interne geneeskunde

Aanvraag van een digitaal advies over diagnose en beleid aan de internist voor problemen in de internistisch spectrum.

Aan te vragen via ZorgDomein > Interne geneeskunde > Endocriene aandoeningen > "Kies betreffende zorgvraag" > Zuyderland > Verwijsafspraak E-meedenkconsult

Niercheckspreekuur

Een kort verwijstraject voor patiënten met een nierfunctiestoornis en/of micro-albuminurie, waarbij u twijfelt over de optimale behandeling en waarbij de patiënt nog niet in de tweedelijn wordt behandeld

Aan te vragen via ZorgDomein > Interne geneeskunde > Nefrologische aandoeningen > Zuyderland > Combinatieafspraak niercheckpoli

Spreekuur orthopedie schouderklachten

Onderzoek van patiënt door de kaderhuisarts, orthopeed en fysiotherapeut in een one-stop-visit setting.

Aan te vragen via ZorgDomein – Orthopedie –  Gewrichts-aandoeningen – Schouder – Anders Beter Centrum – Spreekuur orthopedie voor schouderklachten

Teleconsult dermatologie

Aanvraag van een digitaal advies over diagnose en beleid aan de dermatoloog voor problemen in het dermatologisch spectrum.

Dermatologie > “Kies de betreffende zorgvraag” > Zuyderland > Verwijsafspraak teleconsultatie dermatologie

Snel naar

Meldpunt

Klik hieronder om als huisarts een melding te maken over de samenwerking met Zuyderland Medisch Centrum:

Neem contact op