Anders Beter Centrum

1. Anders Beter Centrum - Patiënt                                                                                                           
De vraag naar zorg blijft stijgen en ook bezuinigingen treffen nog altijd de medische sector. Met deze ontwikkelingen in het vizier is het belangrijk om de zorg efficiënt in te richten, waarbij de kwaliteit gelijk blijft. Met het Anders Beter Centrum streven we er daarom na om de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden. Deze ontwikkeling heeft verschillende voordelen voor u als patiënt. Zo hoeft u niet onnodig naar het ziekenhuis, heeft u minder last van wachttijden, betaalt u geen parkeerkosten en er is meer tijd en rust voor u. Een bijkomend voordeel is dat u in veel gevallen geen eigen risico betaald. 

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar het Anders Beter Centrum voor de volgende zorg:

Product

Korte uitleg

Voordelen voor u

Plaatsen spiraaltje of implanon

Plaatsen spiraaltje of implanon door de kaderhuisarts (gespecialiseerd in het vakgebied gynaecologie) in Gezondheidscentrum Neerbeek

1. U hoeft niet naar het ziekenhuis;
2. U betaalt geen eigen risico voor het plaatsen;

3. Indien u jonger dan 18 jaar bent of aanvullend verzekerd, dan wordt tevens het spiraaltje of de implanon vergoed. Kijk voor de vergoedingen bij uw eigen zorgverzekeraar.

E-meedenkconsult

Uw huisarts vraagt een digitaal advies over de diagnose en behandeling aan een specialist in het ziekenhuis. De specialist beantwoord de vraag binnen 48 uur. Uw huisarts koppelt dit antwoord vervolgens terug aan u.

1. U hoeft niet naar het ziekenhuis;
2. U krijgt snel (binnen 48 uur) een antwoord op de vervolgstappen.

3. U betaalt geen eigen risico.

Spreekuur orthopedie knieklachten

Onderzoek van uw knieklachten door de kaderhuisarts (gespecialiseerd in het vakgebied orthopedie), orthopeed en fysiotherapeut in MMC Echt. Hierbij wordt tevens een echo gemaakt van uw kniegewricht. Na afloop krijgt u advies over de vervolgstappen en eventuele behandeling.

1. U hoeft niet naar het ziekenhuis;
2. U wordt onderzocht in een multidisciplinaire setting;

3. U krijgt direct een advies over de vervolgstappen en eventuele behandeling

4. U betaalt geen eigen risico.

Spreekuur orthopedie schouderklachten

Onderzoek van uw schouderklachten door de kaderhuisarts (gespecialiseerd in het vakgebied orthopedie), orthopeed en fysiotherapeut in MMC Echt. Hierbij wordt tevens een echo gemaakt van uw kniegewricht. Na afloop krijgt u advies over de vervolgstappen en eventuele behandeling.

1. U hoeft niet naar het ziekenhuis;
2. U wordt onderzocht in een multidisciplinaire setting;

3. U krijgt direct een advies over de vervolgstappen en eventuele behandeling

4. U betaalt geen eigen risico.

Teleconsult dermatologie

Uw huisarts vraagt een digitaal advies over de diagnose en behandeling aan de dermatoloog. Hierbij wordt een foto gemaakt van de aangedane huid. De dermatoloog beantwoord de vraag binnen 48 uur. Uw huisarts koppelt dit antwoord vervolgens terug aan u.

1. U hoeft niet naar het ziekenhuis;
2. U krijgt snel (binnen 48 uur) een antwoord op de vervolgstappen.

3. U betaalt geen eigen risico.2. Anders Beter Centrum - Huisarts                                                                                              
2017 heeft in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de anderhalvelijnszorg binnen de Westelijke Mijnstreek, het zogenaamde Anders Beter Centrum.

Met een afvaardiging van medisch specialisten, huisartsen, CZ en de patiënt zelf, zijn verschillende anderhalvelijnsproducten geïnventariseerd. Dit heeft geleid tot de toevoeging van verschillende anderhalvelijnsproducten aan het Anders Beter Centrum vanaf 1 januari 2018. In onderstaand overzicht ziet u nogmaals van welke anderhalvelijnsproducten u als huisarts gebruikt kunt maken. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u graag naar de werkafspraken van MCC Omnes.

 

Anderhalvelijnsproduct

Inhoud

Verwijzing

Anticonceptie (plaatsen spiraaltje/implanon)

Plaatsen spiraaltje of implanon door de kaderhuisarts.

Aan te vragen via ZorgDomein > Gynaecologie-verloskunde >  Gynaecologie >  Anders Beter Centrum > Plaatsen anticonceptiestaafje of Plaatsen spiraaltje

Diagnostiek dexascan met advies internist

Aanvraag van een dexa-meting inclusief advies van een internist, om na te gaan of sprake is van botontkalking.

Aan te vragen via ZorgDomein > Interne geneeskunde > Endocriene aandoeningen > Osteoporose > Zuyderland > Diagnostiek Dexa scan (met advies internist)

Digitaal advies ECG cardioloog

Patiënt met hartklachten, waarbij de huisarts een ECG maakt maar digitaal advies vraagt aan de cardioloog. 

Aan te vragen via ZorgDomein > Cardiologie > Overige zorgvragen > Zuyderland > Diagnostiek holteronderzoek

E-meedenkconsult cardiologie

Aanvraag van een digitaal advies over diagnose en beleid aan de cardioloog bij problemen in het cardiologisch spectrum

Dit is in ZorgDomein te vinden onder cardiologie bij elke verwijsreden

E-meedenkconsult longgeneeskunde

Aanvraag van een digitaal advies over diagnose en beleid aan de longarts bij problemen in het longgeneeskundig spectrum

Dit is in ZorgDomein te vinden onder longziekten bij elke verwijsreden

E-meedenkconsult interne geneeskunde

Aanvraag van een digitaal advies over diagnose en beleid aan de internist voor problemen in de internistisch spectrum.

Aan te vragen via ZorgDomein > Interne geneeskunde > Endocriene aandoeningen > Overige zorgvragen >

Zuyderland > Verwijsafspraak E-meedenkconsult

Niercheckspreekuur

Een kort verwijstraject voor patiënten met een nierfunctiestoornis en/of micro-albuminurie, waarbij u twijfelt over de optimale behandeling en waarbij de patiënt nog niet in de tweedelijn wordt behandeld

Aan te vragen via ZorgDomein > Interne geneeskunde > Nefrologische aandoeningen > Zuyderland > Combinatieafspraak niercheckpoli

Spreekuur orthopedie schouderklachten

Onderzoek van patiënt door de kaderhuisarts, orthopeed en fysiotherapeut in een one-stop-visit setting.

Aan te vragen via ZorgDomein > Orthopedie > Gewrichts-aandoeningen > Schouder > Anders Beter Centrum > Spreekuur orthopedie voor schouderklachten

Spreekuur orthopedie knieklachten

Onderzoek van patiënt door de kaderhuisarts, orthopeed en fysiotherapeut in een one-stop-visit setting.

Aanvragen via ZorgDmoein >  Orthopedie > Gewrichtsaandoeningen – Knie > Anders Beter Centrum > Spreekuur orthopedie voor knieklachten

Teleconsult dermatologie

Aanvraag van een digitaal advies over diagnose en beleid aan de dermatoloog voor problemen in het dermatologisch spectrum.

Dermatologie > “Kies de betreffende zorgvraag” > Zuyderland > Verwijsafspraak teleconsultatie dermatologie

Snel naar

Meldpunt

Klik hieronder om als huisarts een melding te maken over de samenwerking met Zuyderland Medisch Centrum:

Neem contact op