Anders Beter Centrum

1. Anders Beter Centrum - Patiënt                                                                                                           
Steeds meer mensen hebben zorg nodig. De kosten van de zorg zijn daarom gestegen, waardoor het belangrijk is om de zorgkosten omlaag te brengen. de kwaliteit van de zorg moet echter gelijk blijven.  

In het Anders Beter Centrum werken huisartsen en medisch specialisten buiten het ziekenhuis nauw met elkaar samen om patiënten met klachten snel en doelgericht te helpen. Hierbij gaat om de zorg die te ingewikkeld is voor de huisarts die niet dagelijks met deze medische handelingen te maken heeft en die te simpel is voor het ziekenhuis. Deze zorg brengen we dichterbij huis, waardoor u als patiënt niet altijd naar het ziekenhuis hoeft. Dit heeft verschillende voordelen, u hoeft niet naar het ziekenhuis, er is meer tijd en rust, minder wachttijden en geen parkeerkosten. En wat mooi is, u betaalt in veel gevallen geen eigen risico.  

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar het Anders Beter Centrum. Klik hier voor meer informatie.

2. Anders Beter Centrum - Huisarts                                                                                              
2017 en 2018 heeft in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de anderhalvelijnszorg binnen de Westelijke Mijnstreek, het zogenaamde Anders Beter Centrum.

Met een afvaardiging van medisch specialisten, huisartsen, CZ en de patiënt zelf, zijn verschillende anderhalvelijnsproducten geïnventariseerd. Dit heeft geleid tot de toevoeging van verschillende anderhalvelijnsproducten aan het Anders Beter Centrum vanaf 1 januari 2018. Klik hier voor meer informatie over de anderhalvelijnsproducten waarvan u als huisarts gebruikt kunt maken. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u graag ook naar de werkafspraken van MCC Omnes.