Anders Beter Centrum

1. Anders Beter Centrum - Patiënt                                                                                                           
De vraag naar zorg blijft stijgen en ook bezuinigingen treffen nog altijd de medische sector. Met deze ontwikkelingen in het vizier is het belangrijk om de zorg efficiënt in te richten, waarbij de kwaliteit gelijk blijft. Met het Anders Beter Centrum streven we er daarom na om de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden. Deze ontwikkeling heeft verschillende voordelen voor u als patiënt. Zo hoeft u niet onnodig naar het ziekenhuis, heeft u minder last van wachttijden, betaalt u geen parkeerkosten en er is meer tijd en rust voor u. Een bijkomend voordeel is dat u in veel gevallen geen eigen risico betaald. 

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar het Anders Beter Centrum. Klik hier voor meer informatie.

2. Anders Beter Centrum - Huisarts                                                                                              
2017 heeft in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de anderhalvelijnszorg binnen de Westelijke Mijnstreek, het zogenaamde Anders Beter Centrum.

Met een afvaardiging van medisch specialisten, huisartsen, CZ en de patiënt zelf, zijn verschillende anderhalvelijnsproducten geïnventariseerd. Dit heeft geleid tot de toevoeging van verschillende anderhalvelijnsproducten aan het Anders Beter Centrum vanaf 1 januari 2018. Klik hier voor meer informatie over de anderhalvelijnsproducten waarvan u als huisarts gebruikt kunt maken. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u graag ook naar de werkafspraken van MCC Omnes.