Farmacie Mijnstreek

De website medicatieveiligheid biedt een overzicht van regiobrede projecten op het gebied van medicatie. De website ondersteunt in het bewaken van overzicht en samenhang van alle projecten. 
 

Convenant LSP

Dit convenant is bedoeld om de afspraken in de regio van de Mijnstreek in Limburg rondom het digitaal verzenden en ontvangen van een medicatievoorschrift via het LSP vast te leggen. 

 

Masterplan medicatieveiligheid

Project voor bundeling van alle goede initiatieven op het gebied van medicatieveiligheid 

MIJN.streek formularium

Project voor verbeteren doelmatig voorschrijven door professionals door de ontwikkeling van een transmuraal formularium (samenvatting van medicamenteuze adviezen bij een ziekte of indicatie)


Personalised medicine bij depressie

Project inzake medicatie behandeling afgestemd op de individuele patiënt bij lichte tot matige depressie


 

Nieuwsberichten Medicatieveiligheid

Hier kunt u alle informatie bulletins en andere nieuwsberichten over medicatie grelateerde projecten terugvinden

Meldpunt  - TIM

Meldpunt voor (bijna-)incidenten in de patiëntenzorg keten om samen te leren en te werken aan verbeteringen