Patiënten

Patiënt


MCC Omnes informeert u over zorg die u bij uw huisarts in de Westelijke Mijnstreek en in Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen ontvangt.


Prikken op de praktijk
In de afgelopen jaren is het mogelijk geworden om bij huisartsen op de praktijk en op priklocaties dichtbij u in de buurt geprikt te worden. De reis naar het ziekenhuis wordt u daarmee bespaard. Ook een aantal onderzoeken kunnen door de huisarts of de praktijkondersteuner uitgevoerd worden.


Second opinion
Wij hebben geregeld dat huisartsen bij een aantal afdelingen een second opinion aan kunnen vragen bij specialisten in het ziekenhuis. Zo kan de huisarts ook uw verwijzing naar een specialist van het ziekenhuis sturen. Een medewerker van het ziekenhuis neemt dan contact contact met u op voor het maken van een afspraak.


Digitale verwijzing naar Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen
Door intensief contact met het ziekenhuis zijn goede afspraken gemaakt over acceptabele toegangstijden bij diverse afdelingen van Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen. Uw huisarts kan u via een digitaal systeem verwijzen naar Zuyderland Medisch Centrum. Hierdoor is de specialist direct op de hoogte van uw verwijzing. U ontvangt een patiëntbericht waarop staat wat van u verwacht wordt, zoals het maken van een afspraak.