Hoe werkt MCC Omnes?

Onze directie bestaat uit een praktiserend internist en huisarts. Mariëlle en Paul kennen hun collega's en de gezondheidszorg van binnenuit. Ondersteund door een klein professioneel team, zijn zij de motor achter succesvolle verbeteringen en vernieuwingen in de regio Westelijke Mijnstreek.


Goede en betaalbare zorg
We betrekken onze achterban van zorgprofessionals bij vernieuwingen, omdat we waarde hechten aan een nauwe samenwerking. Daarnaast beschouwen we de zorgverzekeraar en patiënt als partner. Zo werken we samen aan goede en betaalbare zorg. Deze 'duurzame zorg' bereiken we voor en met iedereen binnen onze regio. Lees meer


MCC Omnes