PlusPraktijkenIn de Westelijke Mijnstreek hebben negen PlusPraktijken de afgelopen jaren de nieuwe werkwijze kunnen verkennen en zijn inmiddels uitgegroeid naar meer lerende praktijken. Alle PlusPraktijken hebben te kennen gegeven de beweging die in gang is gezet graag verder te willen optimaliseren. Inmiddels zijn er zevenentwintig PlusPraktijken in de Westelijke Mijnstreek.

MCC Omnes en CZ zijn in 2019 met het programma “PlusPraktijken Westelijke Mijnstreek” gestart. Na een pilot, waaraan negen praktijken hebben deelgenomen, is dit programma opgeschaald naar 27 PlusPraktijken. 

Met de komst van Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) zijn er raakvlakken ontstaan in een aantal interventies van beide programma’s. Om de borging van toekomstbestendige huisartsenzorg via zowel MTVP als PlusPraktijken te garanderen en versnippering van programma’s te voorkomen, heeft de stuurgroep het project PlusPraktijken Westelijke Mijnstreek (WM) aan de RHO Meditta/-Meditta Zorg B.V. overgedragen.

Meditta kan de praktijken op deze manier beter ondersteunen in de combinatie van interventies die nodig zijn om zo te groeien naar een toekomstbestendige huisartsenzorg in lijn met het Integraal Zorgakkoord.

Heb je in de tussentijd vragen? Stuur een email 
 
Laatste update: 22 februari 2024