PlusPraktijkenIn de Westelijke Mijnstreek hebben negen PlusPraktijken de afgelopen drie jaar de nieuwe werkwijze kunnen verkennen en zijn inmiddels uitgegroeid naar meer lerende praktijken. Alle negen PlusPraktijken hebben te kennen gegeven de beweging die in gang is gezet graag verder te willen optimaliseren.

De nieuwe werkwijze is ook waardevol gebleken voor de samenwerkingspartners CZ, MCC Omnes, Meditta, HaCo West en Burgerkracht. De intentie is dan ook uitgesproken om PlusPraktijken uit te gaan breiden naar de regio.
Het streven is om zoveel mogelijk praktijken in de Westelijke Mijnstreek te enthousiasmeren om deel te nemen aan de beweging die in gang is gezet om van en met elkaar te leren én de uitdagingen van de huisartsenzorg van de toekomst aan te gaan.

   
Laatste update: 13 april 2022