Ons logo

Het beeldmerk toont een 'O' en een 'V'. De 'O' staat voor Omnes en staat symbool voor: oneindigheid, eenheid en een besloten netwerk, check box. De 'V' beeldt 2 vogels uit en staat voor samenwerking tussen de eerste en tweede lijn.


Vooruitgang en oplossingsgericht
De vogels kijken de andere kant op en geven een vraagstelling weer die opgelost wordt door samen te komen. Daarnaast is er beweging in de vogel te herkennen: vooruitgang en de snelheid van handelen. In vogelvlucht gaat het sneller, want er zijn geen obstakels en je hebt een beter overzicht vanaf grote hoogte. Vogels zijn sociale dieren en ondernemen grote vluchten in groepen, waar men nooit iemand laat afvallen. Dit duidt op het sociale karakter van MCC Omnes.


Check vink
Het rondje met daarin de 'V' geeft een check vink weer.  Het check vak staat voor resultaat of wat is afgehandeld. MCC Omnes staat open voor nieuwe partners en ontwikkelingen. Dit uit zich in de opening in het rondje.