Casemanager dementie

Naast de kerntaken van MCC Omnes verbindt MCC Omnes partners in de regio met als doel: goede zorg. Zo bieden wij als MCC Omnes een platform aan de ketenzorg waaronder dementie en palliatieve zorg. In de Westelijke Mijnstreek zijn afspraken gemaakt om de zorg, ondersteuning en begeleiding rond mensen met dementie te verbeteren. Cliënten met dementie worden begeleid door casemanagers. De cliënt heeft op die manier een vertrouwd aanspreekpunt vanaf het moment dat dementie de kop opsteekt.


Netwerk
De casemanager stemt de medische zorg af met de huisarts en praktijkondersteuner. Zo wordt een netwerk in de buurt van de cliënt opgebouwd. Met andere  ondersteuners, vrijwilligers en professionals wordt de cliënt en mantelzorger(s) ondersteund. Meer informatie over dementie en casemanagement op Hulp bij Dementie Westelijke Mijnstreek.                                                                                                                                                                    

Hoe bel ik mijn casemanager?
Uw casemanager is te bereiken via haar persoonlijke 06-nummer. Dit nummer staat op het visitekaartje dat u van haar heeft ontvangen en op www.hulpbijdementie.nl, regio Westelijke Mijnstreek. Het kan zijn dat uw casemanager niet direct uw telefoontje kan beantwoorden. Dan mag u een bericht op haar voicemail achterlaten en spreekt u na de piep duidelijk uw naam en telefoonnummer in.


Hoe vraag ik casemanagement dementie aan?
Het aanvragen van casemanagement gaat via de huisarts van de persoon waarvoor u casemanagement wilt aanvragen. Maak hiervoor een afspraak bij de huisartsenpraktijk.


Twee dames op bankje