Een goed gesprek voer je samen

Naar de dokter of apotheek? Bereid het gesprek voor!
“Een goede voorbereiding, is het halve werk.” 
Wie kent dit gezegde niet. 
Ook als u naar de huisarts, de specialist in het ziekenhuis of de apotheek gaat, is een goede voorbereiding van het gesprek belangrijk. 

➔    De dokter of apotheker kan beter inspelen op uw vragen.
➔    U kunt samen overleggen wat het beste zou passen bij uw gezondheidsprobleem en uw leefstijl. 

Dan ontstaat er een win-win-situatie: 
1.    Een beter ervaren kwaliteit van zorg.
2.    Een betere gezondheid.
3.    Onnodige zorgkosten worden voorkomen. 

Wat is een patiëntgericht gesprek?
Bij een patiëntgericht gesprek zijn zowel de patiënt als zijn/haar zorgverlener aan zet.
Om gezamenlijke tot een besluit te komen met de zorgverlener (de huisarts, de apotheek of de specialist in het ziekenhuis), is het belangrijk dat patiënt en zorgverlener echt oog en oor hebben voor elkaar. Immers, een goed gesprek voer je samen!

Wat kan helpen om een patiëntgericht gesprek te voeren:
➔    Aandachtig naar elkaar luisteren. 
➔    Vooraf goede vragen optellen. 
➔    Door te vragen of de gegeven informatie in uw eigen woorden herhaald kan worden.
➔    Het kan helpen om het gesprek op te nemen, zodat achteraf nog eens kan worden geluisterd wat in het gesprek is besproken. 
        
Wees nieuwsgierig 
Voor een patiëntgericht gesprek moet zowel een intentie zijn aan de kant van de patiënt als aan de kant van de zorgverlener. Het vraagt als basishouding gerichtheid op de ander. Wees nieuwsgierig naar de ander. Wees nieuwsgierig naar wat hem/haar beweegt en bezighoudt.


Aandachtig luisteren
In de zorg betekent patiëntgerichtheid dus dat er aandachtig naar u geluisterd wordt. Zonder invulling door de zorgverlener. U bent aan het woord. Bij deze grondhouding past dat de zorgverlener:

●    Empathie toont: Ik voel met u mee.
●    Luistert en gezamenlijk een besluit genomen wordt:  Ik luister naar uw vraag en kijk samen met u naar een beste oplossing.
●    Tijd neemt: Ik neem de tijd voor u om naar uw probleem te luisteren.
●    Zorgzaamheid toont: Ik doe wat in mijn mogelijkheden ligt om goed voor u te zorgen.
●    Goede en begrijpelijke informatie en uitleg geeft en nagaat of u de informatie begrepen hebt: Kunt u in uw eigen woorden de informatie die ik verteld heb herhalen?Drie goede vragen
Als een patiënt naar de zorgverlener gaat, dan is het van belang om het gesprek vooraf voor te bereiden. Ook dat draagt bij aan een patiëntgericht gesprek:

●    Noteer voor het bezoek aan de huisarts, apotheek of specialist uw vragen.
●    Neem iemand mee naar naar de afspraak.
●    Neem het gesprek bij de arts of apotheek op (Tip: geef bij het begin van het gesprek aan dat u het gesprek wilt opnemen). 

Vragen die u kunnen helpen zijn:
1.    Wat zijn mijn mogelijkheden?
2.    Wat zijn de voor- en nadelen?
3.    Wat past het beste bij mijn situatie?

Als u vraagt naar de mogelijkheden en de voor- en nadelen, kan uw arts of apotheker hierop antwoorden. Daarna kan samen beslist worden wat het beste past bij uw situatie.

 

Patiëntgerichtheid wérkt
Een patiëntgericht gesprek werkt. Het heeft voordelen voor u en de zorgverlener. 
Dit blijkt uit de praktijk en uit onderzoek:

●    U voelt zich als patiënt beter begrepen, gesteund en erkend.
●    Er ontstaat een prettige en efficiënte dokter-patiënt relatie.
●    Als patiënt beslist u samen met de zorgverlener.
●    U bent trouwer aan de behandeling. U staat er zelf achter.

Kwartetkaartjes op de praktijk: in de wachtkamer en bij uw huisarts en praktijkondersteuner
U kunt extra aandacht vragen bij uw huisarts of bij de praktijkondersteuner voor een van de vier onderdelen van het patiëntgerichte gesprek door gebruik te maken van een van de kwartetkaartjes die op de praktijk zijn terug te vinden in de wachtkamer en bij de assistente aan de balie. 
Neem een van de kaartjes mee naar binnen en geef voorafgaand aan het gesprek met de huisarts en/of de praktijkondersteuner het kaartje af of laat het zien. Daarmee geeft u aan dat u graag wat meer aandacht wenst voor het onderwerp dat op het kaartje genoemd staat. 

Maak hier gerust gebruik van, de huisarts zal dit zeer waarderen. 

Na afloop van het gesprek zal de huisarts of de praktijkondersteuner vragen of u een korte vragenlijst wilt invullen en die u bij de assistent kunt inleveren. Hiervoor hoeft u niet uw naam op te schrijven. Zij vragen dit namens de initiatiefnemers en ontwerpers van de kwartetkaarten. Daarmee werkt u mee aan een constante verbetering van de zorg voor u.