Convenant Digitaal verzenden medicatievoorschrift via het LSP in de Mijnstreek

Dit convenant is bedoeld om de afspraken in de regio van het adherentiegebied (Oostelijke en Westelijke) Mijnstreek in Limburg rondom het digitaal verzenden en ontvangen van een medicatievoorschrift via het LSP vast te leggen.
Het convenant beschrijft de afspraken die zijn gemaakt tussen de partijen over de werkwijze bij het verzenden en ontvangen van het digitale medicatievoorschrift via het LSP. De afspraken zijn gemaakt op basis van het wettelijk kader (hoofdstuk 2), de uitgangspunten en randvoorwaarden hierbij (hoofdstuk 3).

Doel van het convenant is het regionaal afstemmen van de werkwijze rondom het digitaal verzenden en ontvangen van een medicatievoorschrift via het LSP vanuit zowel de tweede lijn als de eerste lijn én deze vooraankondiging door alle deelnemende partijen als een volwaardig medicatievoorschrift te laten beschouwen waardoor het (na)zenden van een papieren medicatievoorschrift overbodig is.

Deelnemers aan convenant Digitaal verzenden medicatievoorschrift via het LSP in de Mijnstreek

•    Zuyderland Medisch Centrum
•    Coriopharma zorggroep (apothekers OZL)
•    Samenwerkende Apothekers Maasland (apothekers WM)
•    Huisartsen Coöperatie West (huisartsen WM)
•    Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (huisartsen OZL)
•    Mondriaan
•    Lionarons GGZ
•    Zuyderland Eyescan (oogzorgkliniek Limburg)
•    GGz praktijk
•    AmaCura / Amalexis (jeugd GGZ)

Klik hier voor het convenant.

Wilt u ook aansluiten bij het convenant en behoort u niet tot de eerder genoemde deelnemersgroepen?
Aansluiten bij het samenwerkingsconvenant kan per direct.

U kunt per mail akkoord geven op het convenant. Vanaf dat moment beschouwen wij u als deelnemer. Dit zullen we ook op de website van MCC Omnes vermelden. 
Begin volgend kalender jaar worden alle organisaties, die in 2020 per mail hebben aangegeven te willen deelnemen, om een handtekening verzocht. 

Aanmelden kan via: jessicavliegen@mcc-omnes.nl (programmamanager Farmacie OZL en WM)