Transmuraal Incident Melden

 
TIM staat voor Transmuraal Incidenten Melden. In de zorg naar onze patiënten in de keten gaat wel eens wat mis. Om daarvan te leren is het Transmuraal Incidenten Melden via MCC Omnes ingevoerd.  
 
  • Via het daarvoor bestemde meldformulier kunnen zorgverleners (huisartsen en apothekers) melding maken van o.a.:   
  o    patiënt gerelateerde (bijna)incidenten
  o    faciliteiten en aspecten van organisatorische aard
  o    bejegening
  o    onduidelijkheden
  o    pluimen
  o    verbetersuggesties
 
  • Patiëntgegevens mogen niet gemeld worden. Wij zullen na een melding, zo nodig contact zoeken om separaat de NAW-gegevens van de patiënt op te vragen.
  • Het is de bedoeling om Transmuraal Incident Melden verder uit te breiden in de keten.
  • Je ontvangt na de melding een ontvangstbevestiging.
  • MCC Omnes bewaart de gegevens van de melding enkel en alleen voor analyse en verbeteren van de zorg. Als er gegevens beschikbaar zijn voor derden, zoals ons hostingsbedrijf, dan hebben wij daarmee een verwerkersovereenkomst en garanderen zij dat zij net zo zorgvuldig omgaan met die gegevens. 
 
                                      

Met ingang van 1 maart 2024 vervalt het e-mailadres van het Meldpunt. Melden kan dan nog alleen via deze webpagina en formulier. Voor alle overige vragen en opmerkingen kun je een e-mail sturen.
 
Laatste update: 26.02.2024