Personalised medicine

Iedere patiënt is anders en daarom kan een ieder, zelfs als sprake is van hetzelfde ziektebeeld, anders reageren op eenzelfde behandeling. Het wordt steeds duidelijker welke invloed de individuele fysieke eigenschappen van een patiënt kunnen hebben op het ontstaan en verloop van een ziekte. Door het (gedeeltelijk) in kaart brengen van al die factoren kan de werking van een geneesmiddel bij een individuele patiënt steeds beter voorspeld worden, nog voordat een geneesmiddel wordt toegediend. Dit moet leiden tot therapie op maat: personalised medicine. De redenering is dat hiermee de kwaliteit van leven van de patiënt zal toenemen door het verminderen van over- en onderbehandeling, minder ineffectieve behandelingen en uitgebreidere diagnostische mogelijkheden op basis van het genotype. Tevens moet dit leiden tot goed gebruik van geneesmiddelen: effectief-veilig-doelmatig. 

In samenwerking tussen het Internationaal Expertisecentrum Farmacogenetica Erasmus MC, de zorgverzekeraar CZ en de regionale proeftuinen AndersBeter en MijnZorg wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereiding van een deels wetenschappelijke studie en project inzake personalised medicine. 

Een grote groep patiënten waarbij in de huidige situatie vaak door middel van een trial-and-error benadering medicatie wordt voorgeschreven, welke leidt tot belasting van de patiënt en een toename in kosten, is de groep patiënten met lichte tot matige depressie. Deze groep patiënten is dan ook als uitgangspunt voor het project gekozen.

Wij hopen zowel binnen OZL als WM enthousiaste apothekers en huisartsen te vinden, die mee willen doen aan deze uiterst boeiende studie/project (start januari 2019).

Aanmelden voor deelname of meer informatie kunt u opvragen bij: 
•    Marieke Maussen, apotheker OZL, mmaussen@benuapotheek.nl 
•    Monique van der Kuy, apotheker WM, kuyree@ezorg.nl 
•    Ingrid Goven, farmacie deskundige CZ, ingrid.goven@cz.nl 
•    Jessica Vliegen (projectleider), jessicavliegen@mcc-omnes