Bloedafname in de regio

Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de meest actuele informatie over bloedafname in onze regio die wij in samenwerking met Zuyderland Medisch Centrum en Meditta organiseren. Zoals u in onderstaande brief kunt lezen wordt de logistiek rondom het bloedprikken steeds meer genormaliseerd. Uiteraard blijven er extra maatregelen gelden i.v.m. Covid 19.


Geen separate bloedafname meer voor patiënten per heden op locatie Sittard van Zuyderland Medisch Centrum

Ook Covid-verdachte patiënten kunnen dus vanaf heden naar de bloedafname op locatie Sittard.

Er vindt nu bij de ingangen van de ziekenhuizen een triage van alle patiënten plaats. Covid-verdachte patiënten worden voorzien van mond-neusmaker. De medewerkers van Zuyderland zijn voorzien van alle PBM. De experts van de afdeling Infectiepreventie achten het met deze maatregelen niet meer noodzakelijk om een apart prikpunt voor patiënten met Covid-verdachte klachten beschikbaar te houden. Patiënten hoeven dus niet meer te bellen voor een afspraak!


Aan huis prikken

Patiënten met covid-verdachte klachten die aan huis worden geprikt moeten wel expliciet telefonisch aangemeld blijven worden, omdat hiervoor een aparte prikronde wordt gemaakt.


Externe priklocaties Zuyderland in de Westelijke Mijnstreek voor regulier en cito prikken

Er zijn inmiddels 2 priklocaties geopend waar patiënten geprikt kunnen worden die GEEN Covid-verdachte klachten hebben:

  • Vivaldi (voormalig Zalencentrum, naast gemeentehuis), Dieterenweg 7 te Stein, geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-10.00 uur
  • Vastrada, Kloosterstraat 47 te Susteren, geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 11.30 uur


Reguliere prikroutes

Zoals bekend zijn alle reguliere ophaalroutes weer opgestart en worden praktijken verzocht contact op te nemen met Zuyderland als er niets op te halen valt (tel: 088-459 7802). We gaan met onze logistieke partners bekijken of er ook in de middag nog extra ophaalmogelijkheden kunnen komen voor praktijken die het prikken meer willen spreiden. Indien zich hier extra mogelijkheden voor doen dan zullen we gaan peilen of er een behoefte is aan meer spreiding.


Met vriendelijke groet,


Paul Bergmans en Mariëlle Krekels

Directie MCC Omnes