Transmuraal Incident Melden (TIM)

 

Hier kan een introductietekst worden toegevoegd.

 

Gegevens melder

Gegevens patiënt

Hier kunt u een code invullen die voor de meldende partij terug te herleiden is tot de specifieke patiënten casus, bijvoorbeeld het HISpatientnummer.

Andere betrokkenen

Verwijder  X

Omschrijving incident

Verwijder  X