Aanpak verspilling in de zorg

Op de websites Verspilling van zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en op www.zorgenz.nl zijn artikelen gepubliceerd over de aanpak van zorgverspilling binnen de Westelijke Mijnstreek.


Een behoorlijk grote besparing 
Lilo Crasborn, algemeen coördinator van MCC Omnes, werd geïnterviewd om de visie en missie van MCC Omnes duidelijk te maken. Initiatieven die in onze regio ingeburgerd zijn en zorgverspilling aanpakken, worden in het artikel aangehaald. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van Cyberlab, spertijden en het leren via Diagnostische Toetsoverleggen (DTO's). Het houden van DTO's zorgt voor een besparing van € 300.000,- op jaarbasis. Dat is een behoorlijk bedrag.


Zinnig en zuinig
Om zorgverspilling aan te pakken, is inzet nodig vanuit de hele keten. In de Westelijke Mijnstreek daalt het regionale volume van labaanvragen. Dit komt doordat we analyses uitsparen door de transmurale aanpak. Bij de zorgverzekeraar zetten we in op het krijgen van financiële ruimte voor innovatie en doelmatige samenwerking.


Nieuwsgierig naar de artikelen?
Lees hier de artikelen: