Bevindingenrapportage CRP-meters huisartspraktijken

Met de plaatsing van Afinion point-of-care CRP-meters in huisartsenpraktijken is een langgekoesterde wens van huisartsen in vervulling gegaan. In januari 2011 is het project met grote voortvarendheid uitgerold. Inmiddels hebben bijna 50 praktijken zich aangesloten bij dit initiatief. Controle en onderhoud van de apparatuur is in handen van het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium (KCHL) van Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen. Onderstaand een rapportage van KCHL over de bevindingen vanaf 2011 tot en met 2014.


Werkwijze
Eenmaal per kwartaal controleert en onderhoudt een medewerker van het point-of-care team van het KCHL Zuyderland in de huisartsenpraktijk de apparatuur. Ook inventariseert deze medewerker of er problemen zijn. De controle gebeurt door kwaliteitscontrolemateriaal (QC) met bekende concentratie op twee niveaus te meten. De meting wordt uitgevoerd met cartridges die in de praktijk zelf zijn opgeslagen, zodat eventuele problemen met bewaarcondities kunnen worden achterhaald. Zo mogelijk worden de kwaliteitscontrolemetingen door een assistente uitgevoerd. Op deze manier kan feedback worden gegeven op de handelingen. De resultaten van deze kwaliteitscontrolemetingen worden geregistreerd en een kopie hiervan blijft achter in de praktijk. Het point-of-care team beschikt over een helpdesktelefoon, waar tijdens kantooruren problemen met CRP-meters kunnen worden gemeld en een oplossing wordt aangedragen.


Het voorraadbeheer van de cartridges is in handen van Meditta en Zuyderland. Een voorraad cartridges ligt gekoeld opgeslagen bij Zuyderland. Van hieruit worden in opdracht van Meditta verpakkingen uitgeleverd aan de huisartsenpraktijken. Elk nieuw lotnummer cartridges wordt door een medewerker van het point-of-care team gecontroleerd en geverifieerd met metingen op de grote chemie-analyzer (batchcontrole). Naast batchcontrole doet het team een algemene kwaliteitscheck op de geleverde verpakkingen door toe te zien op o.a. voldoende lange houdbaarheid, in tact zijn van de verpakkingen en aanwezigheid van goed leesbare barcode.


Bevindingen

  2011 2012 2013 2014
CRP-meters 36 41 41 47
Meldingen Errors   9 11 16
Vervangen CRP-meters   0 4 9
Batchcontroles 6 4 4 4
QC lotnummercontrole 1 0 1 0
Afwijkende QC-metingen 0 0 0 1*
Uitgeleverde verpakkingen   564 695 760

* Afwijkende QC ten gevolge van een storing in de CRP-meter.


In 2013 en 2014 wordt een stijgend aantal meldingen van errors op de Afinion meter gezien, voornamelijk ten gevolge van een toename in het aantal defecte meters. Medio 2012 is op alle CRP-meters nieuwe software geplaatst. Deze software-update omvatte een aanpassing in de display waardoor het verschil tussen een error en een meetresultaat duidelijker werd. Tevens zijn in deze update een aantal errorcodes bijgekomen en zijn errorcodes aangepast. In 2013 en 2014 zijn nog enkele kleinere updates doorgevoerd. Hierop zijn acties ondernomen.


Conclusie
Op basis van deze bevindingen kan vastgesteld worden dat de Afinion meters technisch prima functioneren en dat bij storingen of onregelmatigheden adequaat wordt opgetreden. Het is een groot voordeel dat met één firma zaken gedaan wordt en dat sprake is van éénzelfde apparaat in de regio. Het is goed om te vermelden dat ook in de Zuidoostelijke regio van onze provincie deze manier van werken wordt overgenomen. Dat maakt het voor het KCHL van Zuyderland eenduidig.


Inmiddels is recent een richtlijn verschenen met als titel ‘Point of care testing in de huisartsenzorg’. Voor het grootste deel zijn in Westelijke Mijnstreek de zaken goed op orde. Een verbeterpunt is het koppelen van deze apparatuur aan een centrale database (Cyberlab), zodat geen data verloren gaan en ook collegae direct de data ter beschikking hebben (bijvoorbeeld op de SEH).
MCC Omnes en het KCHL hebben rond deze CRP-meters een goede praktijkervaring opgebouwd, waardoor de patiënt beter geholpen wordt. Momenteel wordt door MCC Omnes en Zuyderland onderzocht welke POCT-meter toegevoegde waarde heeft voor de huisarts.