De MCC Omnes Ochtendspits

Vanaf 19 januari 2016 ontvangen huisartsen in de Westelijke Mijnstreek en Echt iedere dinsdag- en donderdagochtend een mailtje met een unieke link naar een MCC Omnes Ochtendspits-vraag. Ochtendspits is een nieuwe, ondersteunende methode van nascholing. We verwachten dat met een minimale inspanning een duidelijk leereffect gaat optreden.


1 minuut
Rond 8 uur ’s ochtends ontvangen huisartsen van noreply@mccochtendspits.nl een mailtje met daarin een rode link naar de pagina met de vraag. Bij de vraag worden meerkeuzeantwoorden gepresenteerd. Na het beantwoorden van de vraag, opent een nieuwe pagina met hierin de juiste oplossing en een toelichting. Ook wordt een link naar een landelijke of regionale referentie of werkafspraak meegestuurd en de naam van de auteur van de vraag.


Een idee uit Zwolle
Het idee van deze nascholingsvorm komt uit de regio Zwolle. In de eerste weken wordt gestart met vragen uit de pool van Zwolle. Deze vragen hebben een algemener karakter. We beschouwen dit als een gewenningsperiode. Het is de bedoeling dat huisartsen in de toekomst vragen krijgen die van toepassing zijn op regionaal geldende werkafspraken. Deze kunnen in verband staan met een actuele nascholing, de MCC Omnes nieuwsbrief en nieuwsfeiten uit de medische media.


Heeft u een interessante vraag?
Ook vragen we iedere deelnemer om zelf vragen op te stellen en die te mailen naar info@mcc-omnes.nl. Vragen die belangrijk zijn, vragen op het gebied van een specialisatie of differentiatie en vragen die kennis overdragen.


Tijdelijke uitschrijving
Vanzelfsprekend is deelname niet verplicht. Als een huisarts niet mee wil doen, dan kan dit worden aangeven door via de link in het mailtje een tijdelijke onderbreking in te stellen. Dit kan ook handig zijn als de huisarts de komende tijd niet in staat is om de vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld door vakantie.


Geen competitie
We hebben er bewust voor gekozen om er geen competitie van te maken en geen top 5 van deelnemers bij te houden. De antwoorden worden anoniem verwerkt en iedereen (antwoord goed of fout) krijgt dezelfde mail met het juiste antwoord en de toelichting. Helaas is het niet gelukt voor deze vorm van nascholing accreditatie te verkrijgen, omdat dit format niet past binnen de regels.


Met enthousiasme
Wij waarderen het als de huisartsen in onze regio vol enthousiasme gaan meedoen en we houden de Ochtendspits gevarieerd, actueel en regionaal als we onze eigen vragen gaan insturen. Laten we samen proberen er een nieuwe, leuke, frisse en efficiënte vorm van nascholing van te maken.