Gerichter aanvragen diagnostiek door huisartsen kan landelijk 2 miljoen euro per jaar besparen

In het diagnostieklandschap wordt door eerstelijns aanvragers, zoals huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, veel laboratoriumdiagnostiek aangevraagd. Vaak zonder dat de aanvragers informatie hebben over de kosten die gepaard gaan met uitvoeren van deze testen in het laboratorium. Daarom zijn MCC Omnes (medisch coördinatiecentrum) en ziekenhuis Zuyderland een onderzoek gestart waarin 154 huisartsen in Zuid-Limburg in hun aanvraagsysteem actief worden gewezen op de brutoprijs van acht individueel geprijsde laboratoriumtesten. Zorgverzekeraar VGZ heeft dit initiatief uitgewerkt tot een Good Practice en stimuleert zo andere diagnostiekaanbieders om dit landelijk over te nemen. Good Practices zijn bewezen voorbeelden van innovaties die leiden tot betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten.


Vergroten bewustwording huisartsen

Jaarlijks wordt er voor ruim 30 miljoen euro aan diagnostiek aangevraagd voor deze acht laboratoriumtesten. Niet alleen zijn de prijzen van de testen toegevoegd in het aanvraagsysteem van de huisartsen. Ook worden in de regio Westelijke Mijnstreek nascholing en diagnostische toetsoverleggen georganiseerd, waarin huisartsen onderling hun aanvraaggedrag bespreken en vergelijken. Deze interventies vergroten de bewustwording bij huisartsen voor het gerichter aanvragen, waardoor het aantal onnodige aanvragen afneemt. Uit het onderzoek in de Westelijke Mijnstreek blijkt dat dit leidt tot 6,1% minder diagnostiekaanvragen.


Voordelen voor patiënt, huisarts en laboratorium

Minder aanvragen is geen doel op zich, maar juist dat het gaat om zinnige diagnostiek. Uit het onderzoek blijkt dat het ten eerste voordelen biedt voor de patiënt. Het betekent minder onnodige diagnostiek, minder kosten van het eigen risico en soms minder bloedafnames. Ook voor de professionals biedt het voordelen: de huisarts heeft meer kennis over aan te vragen diagnostiek en het laboratorium heeft meer tijd en ruimte voor zinnige diagnostiek. Daarnaast zorgt het ervoor dat de kwaliteit van de aangevraagde diagnostiek hoger is. Ook leidt het tot minder zorgkosten; op jaarbasis kan hierdoor ruim 2 miljoen euro aan diagnostiekkosten worden bespaard.

Paul Bergmans, directeur bij MCC Omnes/huisarts en ambassadeur van de Good Practice: “Huisartsen zijn prijsbewust, maar moeten wel direct over de juiste informatie kunnen beschikken. Dit is een kleine wijziging met direct effect op onnodige laboratoriumdiagnostiek. Ook weten aanvragers nu hoe hun aanvraaggedrag zich verhoudt tot dat van collega's.”

Jasmijn de Vries, innovatiemanager bij Coöperatie VGZ: “Vanuit ons Integraal Digitaal Diagnostiek (IDD) beleid juichen we dit initiatief van harte toe. Het vermelden van de prijs in het aanvraagsysteem is een relatief makkelijke interventie, maar we zien dat het echt impact heeft. Het leidt tot een afname van ruim 6% in de diagnostiekaanvragen. Deze Good Practice brengen we als VGZ nu actief bij andere diagnostiekaanbieders onder de aandacht, zodat we in heel Nederland nog meer inzetten op zinnige diagnostiek.”
 

Bron: Skipr/VGZ, 4 april 2024
Bekijk dit bericht op LinkedIn >