Gestructureerde nazorg bij CVA

In het tijdschrift TPO de Praktijk, editie december, staat een artikel over Gestructureerde nazorg bij CVA.

Deze nazorg in de chronische fase na een CVA ontbreekt vaak of is slecht georganiseerd. Patiënten hebben na ontslag uit het ziekenhuis echter veel behoefte aan goede nazorg. Zij ervaren dan fysieke en psychische problemen met beperkingen in het dagelijks functioneren.

Daarom besloten zorgverleners uit de eerste en tweede lijn in de Westelijke Mijnstreek die nazorg samen te organiseren: Project CVA zorg Dichterbij. Goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn was cruciaal voor dit project, met Medisch CoördinatieCentrum MCC Omnes als brug tussenbeide.