Gewenste zorg in de laatste levensfase gaat maar door


Het project Gewenste zorg in de laatste levensfase was afgelopen vrijdag een van de prijswinnaars van de mevrouw van Goethem Hochstenbach prijs 2017.
 
Daarnaast is er een projectidee met titel Proactieve zorgplanning binnen een Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg in de Westelijke Mijnsteek ingediend bij ZonMw voor vervolgsubsidie bij de programmacommissie Palliantie. Meer dan zorg.

We hebben hierop inmiddels een positief advies ontvangen, wat betekent dat het projectidee mag worden uitgewerkt in een subsidieaanvraag. Hiermee behoren we tot de circa 44% van de in totaal 53 ingediende projectideeën die een positief advies hebben gekregen.