Gewenste zorg in de laatste levensfase - Je autonomie behouden (3 juni 2021)

Gedurende het project ‘Gewenste zorg in de laatste levensfase (GZLL)’ is er aan de hand van een ‘zorgpad op maat’ de kwaliteit van leven in de laatste levensfase van mensen geoptimaliseerd. Een project dat zes jaar lang is gedragen door een team van gedreven hulpverleners en patiëntvertegenwoordigers die er samen alles aan doen om de zorg in de laatste levensfase voor zowel de patiënt als voor de gehele zorgketen te optimaliseren.

Verpleegkundigen, huisartsen, praktijkondersteuners, medisch specialisten en anderen werken dag in dag uit samen binnen het transmuraal zorgpad palliatieve zorg. Niet alleen om de continuïteit en de kwaliteit van zorg te verbeteren, maar ook om de communicatie en samenwerking in de keten te versterken. Doel hiervan is om de zorgbehoefte van de palliatieve patiënt eerder te herkennen en vanuit hier proactief te handelen. “GZLL is een project dat het ambieert om mensen in hun laatste levensfase beter te ondersteunen. Deze ondersteuning zit ‘m vooral in het tijdig bespreken van en inspelen op de behoeften van ieder individu zodat er kan worden gehandeld conform de wensen van mensen”.

Lees verder...


Dit artikel verscheen naar aanleiding van een interview met Martin Wijnen (zorginkoper CZ), Evert van den Berken (verpleegkundig consulent palliatieve zorg, Zuyderland MC), Manon Beckers-Houx (voorzitter Klankbordgroep Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek)en Inge Jochem, Ketenregisseur/Programmalijncoördinator Ouderenzorg.