Integrale labdiagnostiek: efficiënte samenwerking en geïntegreerde zorg hebben de toekomst!

Integrale diagnostiek is volgens de overheid en zorgverzekeraars de toekomst waar we met zijn allen naartoe moeten. Het heeft allerlei voordelen, maar is ook voor velen nogal een vaag begrip.

In dit artikel een uitleg van wat het is en wat het de zorg en de patiënt in de Westelijke Mijnstreek heeft opgeleverd. 

Integrale diagnostiek wordt gekenmerkt door:
  • samenwerkende professionals (standaarden, kwaliteitsbeleid, afstemming) -patiëntendossier dat voor verschillende gebruikers inzichtelijk is.
  • Geïntegreerde zorg (zorg dichtbij), rondom de patiënt georganiseerd.
  • Dossiers zijn geschikt voor analyse.


Landelijke voorlopersrol

In de regio Westelijke Mijnstreek wordt sinds de introductie van Cyberlab (2012) met kleine stappen gewerkt aan een laboratoriumdiagnostieksysteem dat aan al deze eisen voldoet. De regio speelt daarin een voorlopersrol op landelijk niveau. De infographic (©MCC Omnes) geeft een goed beeld van alle activiteiten en de samenhang van de laboratoriumdiagnostiek.


Effecten

Deze vorm van georganiseerde laboratoroiumdiagnostiek heeft een aantal effecten opgeleverd:

Doelmatig
Bij de introductie van Cyberlab (2012) werd er al gebruik gemaakt van een gezamenlijk dossier van de laboratoriumuitslagen van huisarts en specialist. Samen met een probleemgeörienteerd aanvraagformulier, spertijden en prijsvermelding leidde dit tot een doelmatiger aanvraaggedrag.

Patiëntvriendelijk
Het prikken is georganiseerd in het centrale lab van Zuyderland MC, 15 externe prikpunten en bij 90% van de huisartspraktijken. Daarnaast is er ook een thuisprikservice (ook cito).
Dus een patiënt heeft altijd een mogelijkheid om dicht bij huis te prikken en vaak in de praktijk, aansluitend aan een consult.

Foutreductie
Door het electronische aanvraagformulier, waarbij automatisch de juiste stickers voor de buizen worden geprint, is er minder risico op fouten (reductie van 7% naar <0,5%). De uitslagen zijn (met een enkele uitzondering) dezelfde dag vóór 17.00 uur bekend, cito aanvragen zelfs binnen één uur.


Overige voordelen

  • Er is nog een aantal andere voordelen:
  • Er is een doorbelgrens afgesproken tussen huisartsen en specialisten, waarbij ernstige afwijkingen direct worden doorgebeld. Ná 17.00 uur gebeurt dit ook nog, maar dan via de huisartsendienst.
  • De patiënt kan zijn eigen dossier inzien: of via het huisartsenportaal, of via het portaal van Zuyderland MC.

En last-but-not-least worden de aanvraaggevens door MCC Omnes gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, het organiseren van DTO's, andere nascholingen en het verbeteren van het systeem.

Het systeem van integrale diagnostiek in de Westelijke Mijnstreek scoort op deze manier hoog op het gebied van kwaliteit, patiëntvriendelijkheid, doelmatigheid, duurzaamheid en veiligheid.


Meer bekendheid aan regionale initiatieven

Het doel van MCC Omnes is om met behulp van deze infographic meer bekendheid te geven aan de regionale initiatieven, waardoor andere regio's onderdelen die voor hen aantrekkelijk zijn kunnen overnemen.


Bekijk de infographic >>>
 

Meer informatie?

Stuur een e-mail >>>7 december 2023