Jaarverslag 2020 Themacoalitie Farmacie Mijnstreek

De thema coalitie Farmacie Mijnstreek (TC Farmacie) is een besluitvormend orgaan dat in de regio’s WM en OZL de sturing en integratie verzorgt rondom farmacie gerelateerde onderwerpen. 2019 was het jaar van de start van de TC Farmacie. 2020 het jaar van de doorontwikkeling van de onderlinge samenwerking. 

Naar het jaarverslag 2020 (PDF)