MCC Omnes jaarverslag 2021

Binnen de huidige ontwikkelingen blijft MCC Omnes voor de regio Westelijke Mijnstreek een belangrijke schakel tussen samenwerkende zorgprofessionals. Dit heeft betrekking op het doelmatig gebruik en delen van uitslagen rondom eerstelijnsdiagnostiek, op het ontwikkelen van transmurale werkafspraken tussen zorgprofessionals, en in toenemende mate aan innovaties in de zorg met als doel de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Dit jaarverslag laat zien hoe we hier invulling aan hebben gegeven in 2021.

Naar het jaarverslag >>>