Multidisciplinaire themabijeenkomst Palliatieve Zorg WM

Onze voorzitter van het 1e uur, de heer Dré Knols is met ingang van 1 januari jl. afgetreden als voorzitter van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek. Zijn vertrek is voor ons aanleiding om een symposium te organiseren over een thema dat Dré erg na aan het hart ligt:

“Palliatieve zorg start en eindigt met goede communicatie”. 
•    Wat betekent goede communicatie?
•    Wat betekent dat concreet voor het dagelijkse werk van zorgprofessionals?
•    Op welke wijze communiceren wij met elkaar?
In een paar korte pitches en een inspirerende sessie van dr. Marc Desmet wordt dit thema belicht.

Programma
18.00 uur      Ontvangst met koffie/thee met een snelle hap / tussendoortje
18.45 uur      Welkom door Wiel Geraedts, longarts, SCEN arts, voorzitter Netwerk PZWM
18.55 uur      Toelichting op het programma door Els Knapen, coördinator Netwerk PZWM
19.00 uur      Pitches over projecten binnen het Netwerk i.r.t. communicatie
19.25 uur      Lezing: ‘Communicatie in de palliatieve zorg: eenvoudig maar niet gemakkelijk’.
                     Door dr. Marc Desmet, ethicus, arts palliatieve zorg Jessa Ziekenhuis Hasselt, België
20.15 uur      Heeft de oud-voorzitter take-home messages? Door Dré Knols
20.30 uur      Afsluiting met een hapje/drankje en gelegenheid tot afscheid nemen van Dré Knols
21.15 uur      Sluiting

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze themabijeenkomst.
 
Datum / Tijd / Locatie
Dinsdag 21 mei 2019
18.00 uur - 21.15 uur
Filmhuis de Domijnen
Ligne 3
6131 MT Sittard

Parkeren:
‘Ligne Parking’ gelgen onder het Filmhuis
Herkent het navigatiesysteem ‘Ligne’ niet, voer dan Haspelsestraat in.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek: mw. drs. Els Knapen (netwerkpz.wms@zuyderland.nl)
 
Inschrijving
Deze themabijeenkomst staat open voor alle doelgroepen: verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, vrijwilligers, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en andere belangstellenden.

Let op: de aanmelding dient u via een mail te sturen naar: c.timmers@zuyderland.nl
Waarbij duidelijk de volgende gegevens worden doorgegeven:

Voornaam
Achternaam
Functie
Organisatie werkzaam
E-mailadres
 
Meldt u snel aan, want vol=vol. Ervaring leert dat deze themabijeenkomsten snel gevuld zijn (binnen 1 week). De medewerkers van de partners van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek hebben voorrang indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen.
We stellen het op prijs als u zich na aanmelding bij onverwachte verhindering tijdig afmeldt, zodat anderen in uw plaats in de gelegenheid worden gesteld de bijeenkomst bij te wonen.
 
Het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek is een samenwerkingsverband van organisaties die Palliatieve Zorg verlenen. Hiertoe behoren Zuyderland Medisch Centrum, Zuyderland Thuis met de twee Highcare Hospices Daniken en Mariaveld, Zuyderland Thuiszorg, Vivantes Zorggroep, de huisartsen van de Westelijke Mijnstreek, MCC Omnes, Privazorg Maas & Heide, Bijna Thuis Huis Bronnerhof, vrijwilligers in de Palliatieve Thuiszorg/ Hospice vanuit de Thuishulpcentrale de Brug en het Toon Hermans Huis Sittard, S.G.L. en I.Z.T. Elsloo.
Het doel van het Netwerk is het versterken van de onderlinge samenwerking tussen de verschillende voorzieningen, zodat kwaliteit, kwantiteit én bereikbaarheid van de Palliatieve Zorg geoptimaliseerd worden. Dit doel tracht het Netwerk te bereiken door het organiseren van tal van activiteiten waaronder nascholing, zoals deze themabijeenkomst.