Nieuw: de website van het Anders Beter Centrum

Trots presenteren wij u de Anders Beter Centrum website. De website waar u terecht kunt voor alle informatie met betrekking tot de anderhalvelijnszorg in de Westelijke Mijnstreek: andersbetercentrum.nl

Het Anders Beter Centrum biedt zorg op het grensvlak van complexe of chronische eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg. Het Anders Beter Centrum combineert de toegankelijkheid van de eerstelijn met de specifieke kennis en diagnostiek van de tweedelijn en zorgt ervoor dat er minder patiënten naar het ziekenhuis doorverwezen dienen te worden. De anderhalvelijn is gericht op betere gezondheid, lagere kosten en betere kwaliteit van zorg. In de ontwikkeling van de anderhalvelijnszorg staat de patiënt centraal in het netwerk van zorgverleners.