Nieuwe werkafspraak: Raamovereenkomst voorbehouden handelingen

Om de regionale afspraken m.b.t. uitvoeringsverzoeken te verduidelijken en te actualiseren is de Raamovereenkomst Voorbehouden Handelingen vernieuwd. 
In het regionale medicatie overleg met een afvaardiging van huisartsen, apothekers en VVT organisaties in de Westelijke Mijnstreek, is deze overeenkomst tot stand gekomen. 
Uitgangspunt was hierbij de vernieuwde landelijke Handleiding voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging.

Het overzicht van handelingen waarbij een uitvoeringsverzoek noodzakelijk is, is ingekort en er is een vast format afgesproken voor het uitvoeringsverzoek. 
Op deze manier wordt de administratieve last zoveel mogelijk beperkt en kunnen zorgmedewerkers verantwoorde zorg blijven leveren! 
De nieuwe afspraken zijn a.s. maandag 4 november ingegaan. 

Klik hier voor de raamovereenkomst inclusief het overzicht met de handelingen waarvoor een verzoek van uitvoering nodig is en het formulier voor het aanvragen van een uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen.

Binnenkort zal ook de raamovereenkomst opgenomen worden in de werkafsprakenapp onder Algemeen.