Nog op zoek naar deelnemers voor Kaderhuisartsopleiding HVZ!

De start van de opleiding Kaderhuisarts hart- en vaatziekten is verzet naar begin 2018 (februari-maart), omdat er nog onvoldoende deelnemers zijn.


Twijfelt u nog? Kijk en luister naar bestaande kaderhuisartsen hart- en vaatziekten waarom zij wél de stap hebben gezet, wat het ze heeft opgeleverd en hoe zij het hebben georganiseerd.  Hopelijk neemt dat u twijfel weg en meldt u zich aan.