Patiëntgerichtheid - arts en zorgvrager in gesprek

Video #1 Patiëntgerichtheid - participeren kun je leren Anders Beter

 

In deze video gaan de partners van Anders Beter op zoek naar het antwoord op de vraag: Hoe kan een zorgprofessional patiëntgericht te werk gaan en wat verwacht een patiënt van een arts?


Van fysiotherapeut naar zorgvrager
Else de Bont was kinderfysiotherapeut totdat zij twintig jaar geleden door een ongeluk gebruiker van zorg werd. Ze geeft aan wat dit met haar deed en hoe ze heeft geleerd om haar wensen kenbaar te maken. Internist-endocrinoloog Pickwell legt uit dat het belangrijk is dat een patiënt ‘meedoet’ en eigen beslissingen neemt.


Samen
In de proeftuin Anders Beter werken Zuyderland Medisch Centrum, huisartsenorganisatie Meditta, MCC Omnes, Samenwerkende Apothekers Maasland, patiëntenorganisatie Huis voor de Zorg en zorgverzekeraar CZ samen om de volgende stap te zetten naar toekomstbestendige zorg. De partijen gaan een langdurige verbintenis aan om samen een integrale populatiegebonden aanpak te ontwikkelen. Die aanpak leidt tot kwalitatief goede zorg en gezondheid en beperkt de groei in de zorgkosten in de regio Westelijke Mijnstreek. Het behalen van een 10 voor patiëntgerichtheid in de regio staat hierin centraal. In de Westelijke Mijnstreek zijn de laatste jaren al verschillende goede initiatieven tussen de eerste en de tweede lijn in gang gezet. Mede daardoor is er sprake van een goede relatie en afstemming tussen huisartsen en specialisten. Lees meer in de eerste nieuwsbrief en op de website van Anders Beter.