Positieve resultaten Patiëntentevredenheidsenquête

Eind 2016 - begin 2017 is de patiëntentevredenheidsenquête met betrekking tot bloedprikken op de huisartsenpraktijk gehouden onder de patiënten in de regio Westelijke Mijnstreek en Echt.

De resultaten zijn erg goed te noemen, dus we mogen wel concluderen dat de patiënten over het algemeen erg tevreden zijn over de manier en gang van zaken omtrent het bloedprikken op de praktijk.

Voor uw beeldvorming: er zijn 450 brieven verstuurd en we hebben 372 ingevulde enquêtes retour gekregen.