Regio Mijnstreek ontvangt subsidie voor Veerkrachtig Samen Beslissen

5 miljoen naar projecten die kwetsbare ouderen meer regie over hun zorg geven

Verspreid over Nederland starten dit najaar zeven projecten om ouderen meer regie te geven over de zorg die ze in hun laatste levensjaren ontvangen. Huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en zorginstellingen gaan samenwerken met ouderen, mantelzorgers en familieleden om kwetsbare ouderen en zorgverleners te helpen samen te beslissen over persoonsgerichte zorg. Aan de projecten werkt een groot aantal zorgverleners en zorginstellingen, patiënten- en cliëntenverenigingen en burgerplatforms mee. De projecten zijn mogelijk dankzij subsidies van in totaal bijna € 5 miljoen van Zorginstituut Nederland. 

Mijnstreek

De regio Mijnstreek krijgt hiermee de kans om alle ervaringen met het time out gesprek waarbij Samen Beslissen een belangrijk uitgangspunt is, door te ontwikkelen. Met de huisarts als belangrijke spil naast de oudere zelf. 
De Mijnstreekregio (Sittard/Heerlen) werkt hierin samen met de regio Nijmegen, waarin ziekenhuizen, VVT (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties), huisartsen, burgerorganisaties participeren. Het projectmanagement wordt gevoerd door de Mijnstreek met Loes van Bokhoven, huisarts te Elsloo en projectleider en Inge Jochem, projectmanager.

Naar het artikel (Zorginstituut Nederland, 8 juli 2021)

Overige publiciteit

Plus Online 

Voor meer informatie: mail Inge Jochem