Regionale samenwerking voor passende en betaalbare zorg in anderhalvelijnsproducten

Landelijk zet ook het nieuwe kabinet in op verschuiving van tweede- naar eerstelijnszorg om kosten te beheersen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Ook in de Proeftuin Anders Beter (in Westelijke Mijnstreek), waar MCC Omnes partner van is, zijn succesvolle anderhalvelijnsproducten ontwikkeld om laagcomplexe zorg in de eerste lijn te houden.

Lees verder hierover in het artikel: Het succes van substitutie hangt samen met verschillende factoren "Specialisten moeten huisartsen-minded zijn"