Tarieven Cyberlab: effecten op het aanvraaggedrag zichtbaar?

Tarieven Cyberlab: effecten op het aanvraaggedrag zichtbaar?

Sinds september 2019 is het tarief van 22 laboratoriumbepalingen zichtbaar in Cyberlab.
MCC Omnes heeft – samen met de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit van Maastricht – geëvalueerd of het zichtbaar maken van deze tarieven effecten heeft op het aanvraaggedrag van deze bepalingen.


Hiertoe is een pre-post interventiestudie uitgevoerd onder de huisartspraktijken die werkzaam zijn in de regio Westelijke Mijnstreek. Het aanvraaggedrag van de 22 laboratoriumbepalingen – uitgedrukt in totaal aantal aanvragen per 1.000 patiënten per maand – veranderde niet; van 322,4 per 1000 patiënten voor de interventie van de prijsweergave naar 322,2 per 1000 patiënten na de interventie.

Interessant was wel dat, waarschijnlijk door het zichtbaar maken van de tarieven, sprake was van een trendbreuk; waar de aanvragen per 1.000 patiënten jaarlijks stegen, vlakte deze stijging nu af. Wanneer gekeken werd naar het aanvraaggedrag van de 22 individuele laboratoriumbepalingen werd eenzelfde trendbreuk gezien of zelfs een significant lager aanvraaggedrag na de interventie van de prijsweergave.

Deze mooie resultaten zijn nu in BioMedCentral gepubliceerd: 'Effect of a price display intervention on laboratory test ordering behavior of general practitioners'