Tevredenheidsenquête Hulp bij Dementie

Afgelopen voorjaar hebben we in de Westelijke Mijnstreek een tevredenheidsenquête uitgezet onder 363 cliënten van Hulp bij Dementie. We hadden een mooie respons van maar liefst 42% (152).

De waardering voor alle items is in de vorm van een rapportcijfer (1-10) per item aangegeven:Samengevat: 
  • Cliënten stellen vooral prijs op iemand die goed luistert, spiegelt en concrete tips en trucs geeft
  • Vinden het prettig dat iemand de weg weet en vooruit kan kijken
  • en vinden het belangrijk dat er rust is en gerustheid, omdat ze op iemand terug kunnen vallen

Lees verder voor het verslag van deze tevredenheidsenquête, de gestelde vragen met bijbehorende rapportcijfer en bijbehorende conclusies, waar vaak ook nog mooie en nuttige informatie bij naar voren komt.