Wenckebach Symposium op 4 november 2016

De 26e editie van het Wenckebach Symposium is in de Vue-bioscoop in Kerkrade.

Doel van het symposium is overdracht van kennis en expertise en transmurale samenwerking voor: huisartsen, verpleeghuisartsen, medisch en verpleegkundig specialisten, verzekeringsgeneeskundigen en GGD-artsen. Ook is het een platform voor ontmoeting en uitwisseling met collega's uit de eerste en tweede lijn.

Verdere informatie over het symposium, het complete programma, workshops en lezingen vindt u hier of op www.zuyderland.nl/wenckebach. Hier kunt u zich ook aanmelden.