Werkbezoek ministerie VWS aan MCC Omnes

Op donderdag 19 mei heeft een delegatie van het ministerie van VWS het medisch coördinatiecentrum MCC Omnes in Sittard bezocht. Dit bezoek vond plaats in het kader van het programma ‘Aanpak Verspilling in de zorg’. Bij het werkbezoek waren ook diagnostici, huisartsen, medisch specialisten en mensen in coördinerende functies aanwezig.

De missie van MCC Omnes sluit daar prima bij aan, namelijk het 'zinnig en zuinig' inzetten van zorg.

MCC Omnes werd 10 jaar geleden opgericht. Het is een samenwerkingsverband in de Westelijke Mijnstreek van huisartsen, medisch specialisten en Zuyderland Medisch Centrum. MCC Omnes zorgt voor de 1e lijnsdiagnostiek en maakt daarbij gebruik van de bestaande infrastructuur bi j haar partners. De gerealiseerde marges worden geïnvesteerd in innovatie en betere zorg. Die aanpak is uniek in Nederland.

 

Resultaatgerichte  samenwerking

Belangrijke conclusie van de dag was dat Medische Coördinatie Centra veel toegevoegde waarde hebben voor de regionale organisatie van en de afstemming binnen de zorg. Voorwaarde is dat er goede afspraken zijn tussen de eerste en tweedelijnszorg. Duidelijk is ook dat de aanpak per regio verschillend moet kunnen zijn, omdat elke regio anders is qua zorgaanbieders. Belangrijk is de betrokkenheid van de zorgverzekeraars. Ook CZ was daarom aanwezig, mede vanwege het feit dat de Westelijke Mijnstreek een proeftuin is in de nieuwe aanpak van CZ, gericht op regioregie.

De manier waarop MCC Omnes werkt is daar een goed voorbeeld van. Er was alom waardering voor de gedegen en resultaatgerichte samenwerking tussen huisartsen, specialisten en ziekenhuis binnen MCC Omnes.

 

Dubbeldiagnostiek voorkomen

Het werkbezoek vond plaats bij Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen. Tijdens een rondleiding werd verteld over de totstandkoming van dit ziekenhuis, waarbij de bouw is afgestemd op de processen rondom de patiënt. Tijdens de rondleiding ook aandacht voor het ‘Cyberlab’, waar de aanvragen van huisartsen voor laboratoriumonderzoek grotendeels digitaal binnenkomen. Het Cyberlab biedt een chronologisch overzicht van alle aanvragen, maakt zichtbaar wanneer bepaalde tests voor het laatst zijn gedaan en voorkomt dubbeldiagnostiek.

 

Klik hier voor het uitgebreide verslag van dit werkbezoek.