Zorgprofessionals vóór orgaandonatie

Als zorgprofessional bent u betrokken bij grote beslissingen van uw patiënten. Landelijk wordt ervanuit gegaan dat de zorgprofessionals ook een rol vervullen, zoals het verstrekken van informatie bij vragen rondom orgaandonatie. Deze rol is mogelijk nog te weinig zichtbaar.

Enkele maanden geleden is door de Tweede Kamer een initiatiefwet op de orgaandonatie aangenomen, wat inhoudt dat je orgaandonor bent, tenzij je dit niet wilt en dit ook laat registreren. Deze wet moet ook nog door de Eerste Kamer worden behandeld en beoogt meer orgaandonoren te werven. Mogelijk zou deze wet daar kunnen stranden.

Ontstaan Initiatiefgroep en enquête Orgaandonatie

Tijdens de afgelopen BASIS (Betere Artsen door Scholing, Integratie en Samenwerking) nascholingsreis in oktober 2016 is het idee ontstaan een Initiatiefgroep Orgaandonatie te starten voor de Westelijke Mijnstreek en Oostelijk Zuid-Limburg om de opvattingen over orgaandonatie onder zorgprofessionals in beeld te brengen en te achterhalen hoe groot de donordichtheid is bij zorgprofessionals in onze regio. We willen namelijk graag een voortrekkersrol vervullen in het debat rondom Orgaandonatie. Dit hebben we eind 2016 middels de Orgaandonatie enquête gedaan onder in totaal 589 huisartsen en apothekers in de Westelijke Mijnstreek en Oostelijk Zuid-Limburg en de specialisten van Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen en Heerlen. De respons is ruim 24%.

Verrassende uitkomsten enquête

Door de verrassende uitkomsten voelen wij ons als Initiatiefgroep Orgaandonatie gesterkt om deze voortrekkersrol te vervullen. Er komt namelijk naar voren dat het overgrote deel van de zorgprofessionals voorstander is van de nieuwe donorwet en bijna alle zorgprofessionals zijn notabene zelf donor. Verder willen we van deze regionale enquête liefst een landelijke enquête realiseren. Zo kunnen er wellicht nog grotere conclusies aan worden verbonden.

  • Wij hebben aan de landelijke KNMG gevraagd onze enquête landelijk uit te zetten.
  • Tevens hebben we Pia Dijkstra (D66 en initiatiefnemer van de nieuwe wet) benaderd en de resultaten van de enquête gegeven.
  • Verder proberen wij andere ideeën uit te werken om Orgaandonatie onder de aandacht te brengen, om zodoende meer donoren te werven en hopen we met onze acties de publieke en politieke opinie te beïnvloeden en de nieuwe wet Orgaandonatie uiteindelijk wordt aangenomen.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen!