Hulp bij Dementie: Jaarbeeld 2020

Hulp bij Dementie in de Westelijke Mijnstreek heeft in 2020 met achttien casemanagers gemiddeld ruim 600 mensen met dementie per maand begeleiding geboden. In de eerste helft van het jaar is een gestage groei zichtbaar naar nu 700 cliënten. Dit betreft 25% van het aantal thuiswonenden met dementie in de regio.

Wachtlijsten zijn er zeker niet meer, dus huisartsen worden van harte uitgenodigd om mensen al vanaf het vermoeden van dementie te verwijzen naar de aan hun praktijk gekoppelde casemanager (via ZorgDomein). Gemiddeld zijn er zeven cliënten per huisarts in begeleiding bij een casemanager.

Uit evaluaties in 2020 blijkt grote tevredenheid onder zowel naasten als huisartsen over de begeleiding. Pro-activiteit, bereikbaarheid en periodieke afstemming zijn de belangrijkste succesfactoren hiertoe. Lees het hele jaarverslag hier