Lab infobulletin assistentes - alle edities

Via Infobulletins over het Lab en Cyberlab houden we u op de hoogte over ontwikkelingen. Ook worden praktische tips gegeven.

 

Lab infobulletin 15, november 2016

Patiëntenenquête, Kinkhoest, EVA studie, Nieuwe transportboxen, Cyberlab team, Wisten jullie dat

 

Lab infobulletin 14, september 2016

uitleg openen nieuwe Lab infobulletin, Rode cito-envelop, bloedprikservice, urinekweken, glucosebuizen, overzicht priklocaties, EVA studie

 

Lab infobulletin 13, juli 2016

1e Lab infobulletin in nieuwe opmaak: Peggy Meijers stelt zich voor, Meditta Logistiek, Wil Franssen neemt taken over, LET OP; bloedprikken in rode envelop, Vitamine B1 en B6 niet meer inpakken in aluminiumfolie, Instructie gele urinepotje en bijbehorende buizen, let op bij keuze afnamelocatie

 

Lab infobulletin 12, april 2016

VCM medium sigma rood, WDA, vernieuwd aanvraagformulier en kleurenkaart, Cyberlab, nieuw toegevoegde afnamelocatie

 

Lab infobulletin 11, januari 2016:

 • Nieuwjaarsgroet
 • Gewijzigde buizen
 • Gewijzigde instructie opvangen urine
   

Lab infobulletin 10:

 • Cyberlab: stopzetten en verzenden
 • Uitslag enquête Cyberlab
 • Cito-aanvraag lab
   

Lab infobulletin 9:

 • Cyberlab stroomdiagram
 • Slechts 1 EDTA-buisje prikken voor Hb, BSE, HbA1C
 • Potjes voor semen-onderzoek
   

Lab infobulletin 8:

 • 8 mei vanaf 17.00 uur tijdelijk geen Cyberlab
 • Het juiste semenpotje
 • Weetjes over de fusie Atrium-Orbis
   

Lab infobulletin 7:

 • Vernieuwde website www.mcc-omnes.nl
 • Aankondiging audits
 • 3 Cyberlab tips
   

Lab infobulletin 6:

 • De fusie leidt tot veranderingen
 • Buis veranderd: Cyberlab is leidend
 • Veelgestelde vragen over urinepotjes
   

Lab infobulletin 5:

 • Pakketje patiëntinstructies
 • Labaanvragen met nieuwe urinepotjes/buizen
 • Bestellen van urinepotjes

 

Lab infobulletin 4:

 • Afnamemateriaal voor urinescreening gewijzigd
 • Nieuwe versie Lab aanvraagformulier 
 • Homocysteïne: neem een extra buis af

 

Lab infobulletin 3:

 • Naaldcontainers inleveren bij apotheek
 • CRP-apparatuur: 3 tips
 • Wijziging in protocol veneuze bloedafname: desinfectie van de huid
 • WDA-scholing: diagnostiekcarroussel (afdeling Endoscopie)
 • ZorgDomein: patiëntinformatie in het HIS
   

Lab infobulletin 2:

 • Cyberlab tijdelijk niet beschikbaar
 • Tijdelijk andere 'prik'naald
 • Meldingen van storingen op www.mcc-omnes.nl
 • Nieuwe PCR-techniek
 • Flyer Microbiologie
   

Lab infobulletin 1:

 • Feces onderzoek Microbiologie
 • 3 logistiek adviezen
 • CRP: gewijzigde houdbaarheid cartridges buiten koelkast
 • Cyberlab: 12 tips voor het prikken van patiënten
 • Helpdesk Cyberlab: nieuw telefoonnummer T 088-459 49 86