Mailbox Meldpunt vanaf 1 maart gesloten: transmuraal melden via meldformulier

Met ingang van maart aanstaande sluit de mailbox van het Meldpunt (meldpunt@mcc-omnes.nl).

Meldingen over transmurale zorg, Zuyderland of medicatie kunnen worden gedaan via het daarvoor bestemde meldformulier TIM op de MCC Omnes website. >>>
Hier vind je ook verdere uitleg over het Transmuraal Incident Melden (TIM).
 


Iets anders te melden of te vragen?

Stuur een mail via de MCC Omnes info- of de Communicatie mailboxen.